În contextul „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada ianuarie – martie 2017, la Parohia Parava din Protopopiatul Sascut s-a desfășurat Concursul Național de Creație ,,Icoana și Școala mărturisirii”, intitulat „Icoana sau cum putem vedea prin credință pe Dumnezeu”.
Sub coordonarea părintelui paroh Bărăscu Marius-Gabriel, la Centrul social-filantropic „Sf. Spiridon” – Parava, Protoieria Sascut, a avut loc etapa locală a concursului, la care au participat aproximativ 50 de elevi ai școlii din localitate. Copiii au pictat diverse icoane pe carton, exprimându-și bucuria de a contura chipul Maicii Domnului sau al sfinților, sub directa observare a părintelui paroh și a profesorilor de la clasă, a doamnelor învățătoare Abageru Mioara și Zaharia Maricica. Proiectul a reprezentat un prilej de conștientizare a importanței cinstirii icoanelor și a mărturisirii dreptei credințe chiar de la cele mai mici vârste.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și în colaborare cu Sectorul social-filantropic sub coordonarea PC Pr. consilier Eugen-Ciprian Ciuche, vineri 24 martie, în biserica Sf. Arhangheli din Parohia Parava, Protoieria Sascut, s-a derulat programul eparhial „ Bolnav am fost și m-ați cercetatˮ. Cu această ocazie preoții Cercului Pastoral Nr.2-„Sf. Eftimie cel Mareˮ (coordonat de PC Pr Nădejde George-Daniel de la Parohia Orbeni I), au oficiat slujba Aghiazmei și Taina Sf. Maslu pentru un număr de 18 pacienți de la Spitalul de recuperare boli neuropsihice din localitatea Gâșteni, la slujbă participând și credincioși din parohie. La final, cei prezenți au fost binecuvântaţi şi miruiţi cu untdelemn sfinţit spre a dobândi vindecarea bolilor trupeşti, şi sufleteşti, după care, împreună au participat alături de preoţii slujitori la agapa frățească , împărtășindu-și bucuria momentului pe care l-au trăit împreună.

 

 

 

Ziua prăznuirii Sfântului Alexie „omul lui Dumnezeuˮ, a prilejuit momente de înălțare duhovnicească pentru cei prezenți la schitul Sf. Alexie din „Poiana lui Dumnezeuˮ, satul Drăgușani, comuna Parava, Protoieria Sascut.

La 2 iunie 2016 s-a pus piatra de temelie a acestui schit, iar astăzi prin strădania P Cuv. Protos. Alexie, cel care a fost însărcinat de către IPS Ioachim cu orânduirea tuturor celor necesare pentru împlinirea lucrării monahale, cât și cu sprijinul unor oameni „ai lui Dumnezeuˮ,  s-a reușit ridicarea unui frumos locaș de închinare cât și amenajarea celor necesare pentru reînceperea vieții călugărești pe aceste meleaguri.

Sub protia PCuv. Arhim. Serafim  Huzdup exarh al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, un sobor de slujitori- printre care P Cuv. Arhim. Zenovie starețul Mănăstirii Nechit, jud. Neamț, P Cuv. Celestin starețul Mănăstirii Prislop jud. Maramureș, PC Ioan Negoiță protoiereul locului împreună  preoți din zonă și  de pe Valea Muntelui, s-a săvârșit slujba Ceasurilor, a Acatistului Sf. Alexie și Liturghia Darurilor înainte sfințite.

La finalul Sfintei Liturghii P Cuv. Protos. Alexie Lazăr a fost investit prin decizie chiriarhală ca egumen al Schitului Sf. Alexie, pentru a coordona activitatea spiritual-gospodărească  a schitului.

 

Cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a IPS Ioachim, astăzi 24 feb. 2017, la Mănăstirea Pogleț, Protoieria Sascut,  s-a derulat o nouă etapă a programului „În temniță am fost și ați venit la Mineˮ, implementat de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Astfel,  un număr de 10 persoane (femei) private de libertate, din cadrul Penitenciarului Bacău, însoțite de părintele capelan Mașala Daniel, au participat la slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu oficiată de soborul preoților Cercului Pastoral „Preot Vasile Heisuˮ, împreună cu PC Pr. Ciuche Eugen Ciprian, consilier eparhial al sectorului social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și PC Protoiereu Ioan Negoiță.

După slujba din biserica mănăstirii, a  fost oficiată și slujba parastasului Arhiepiscopului Adrian Hrițcu, la împlinirea a 4 ani de la plecarea la Domnul.

A urmat o agapă la trapeza mănăstirii, unde PC Pr. Radu Marian-Gabriel de la Parohia Fulgeriș a prezentat referatul „Libertatea în Hristosˮ , în care a pus accentul pe libertatea pe care o dă omului credința în Hristos. „Dumnezeu, Dumnezeul părinților noștri, singurul Dumnezeu adevărat, nu este un Dumnezeu pedepsitor, nici măcar unul drept, în sensul și după măsura minții omenești. Nu este asemenea unui polițist corect, care responsabil fiind de ordinea publică, sancționează până și cea mai mică încălcare de lege. Sau asemenea unui judecător, care este dator să-l găsească și să-l pedepsească pe cel vinovat și astfel să restabilească dreptatea și ordinea socială.

Nu, Dumnezeul nostru nu este drept în acest sens. Vai de noi dacă era așa! Dumnezeul nostru este ca un Tată pentru noi. Dumnezeul nostru este iubire. De multe ori, oamenii, împinși de curiozitatea și slăbiciunea umană, își pun următoare întrebare: atunci de ce există atâtea necazuri, atâta nedreptate și atâția nefericiți în lumea aceasta, de vreme ce Dumnezeu este iubire?. Ca un răspuns la această întrebare, putem cita din cuvintele fericitului părinte Epifanie Theodorópoulos: „Fără Hristos, lumea reprezintă scena pe care se joacă un teatru absurd. Fără Hristos, nimic nu poate fi explicat. Oare de ce există atâtea necazuri, atâtea nedreptăți, atâtea eșecuri, atâtea boli? De ce, de ce, de ce? Mii de astfel de întrebări macină umanitatea. Înțelegeți odată! Omul, cu rațiunea sa limitată, nu poate da răspuns la astfel de întrebări. Numai în Hristos pot fi explicate toate: ne pregătesc pentru veșnicie. Poate că acolo ne vom învrednici să aflăm răspuns la unele întrebări…ˮ

… Într-o scrisoare din închisoare, Valeriu Gafencu transcrie stările sufleteşti de alegere a adevăratei şi unicei libertăţi, cea prin Sângele şi Trupul lui Hristos.

„În lupta cu puterile întunericului, cu gândul la Dumnezeu, mi-am găsit pacea în rugăciune.

Azi mulţumesc din tot sufletul pentru toate suferinţele şi umilinţele prin care mi-a fost dat să trec, căci ele m-au adus la conştiinţa păcatului şi m-au făcut să înţeleg că singura cale care duce la mântuirea Neamului este Calea evanghelică: Hristos. Cu fiecare mică jertfă de iubire trăiesc o bucurie mare, unică. Din renunţări îmi culeg mulţumirea şi sufletul mi-i însetat de dăruirea totală pentru Hristos (…). De multă vreme am luat hotărârea de a trăi curat, în Duh creştin. Sunt fericit, căci dacă mi-i îngrădită libertatea fizică de către legile omeneşti, prin zidurile închisorii, în schimb Dumnezeu mi-a dăruit libertatea sufletului prin trăirea Iubirii – şi această libertate este bunul suprem pe care l-aş fi putut câştiga în lumea aceasta plină de deşertăciuni”.

S-au purtat apoi discuții pe marginea temei dezbătute, participanții manifestându-și încrederea în ajutorul lui Dumnezeu la ducerea crucii cu răbdarea și la folosirea acestui timp al lipsei de libertate fizică în direcția dobândirii libertăți spirituale în Hristos.

Oaspetelor li s-au dăruit pachete conținând  cărți de rugăciuni, iconițe chituri igienice, lenjerie de corp, ele manifestându-și dorința de a reveni, după ispășirea pedepsei ca pelerini la Mănăstirea Pogleț.

Aducem mulțumiri IPS Ioachim pentru grija deosebită pe care o arată față de noi toți aflați sub înalta Sa arhipăstorire, maicilor Mănăstirii Pogleț- stareță, Stavr. Luciana Afloarei, preoților Cercului Pastoral „Preot Vasile Heisuˮ, condus de PC Pr Andronic Gigi-Sebastian și conducerii Penitenciarului Bacău pentru conlucrarea în cadrul acestui program.

 

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, astăzi 21 feb. 2017, Protoieria Sascut a organizat  a doua etapă din acest an a programului de donare de sânge „Întinde o mână și dă șansă viețiiˮ, venind astfel în completarea lipsei de sânge la nivel național. Activitatea, desfășurată la Dispensarul Medical din Sascut, a fost posibilă cu sprijinul cadrelor medicale de la Centrul de Transfuzii Bacău și de la dispensarul local și cu al preoților din zonă care s-au implicat în program.

Marți, 21 februarie 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, la biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Păncești s-a derulat o nouă etapă a programului  „În temniță am fost și ați venit la Mine”, implementat  de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Astfel, începând cu ora 9.30, a fost săvârșită slujba aghiazmei și Taina Sfântului Maslu de către un sobor format din preoții Cercului Pastoral „Episcop Teodosie Atanasiuˮ sub protia părintelui protoiereu Ioan Negoiță, slujbă la care au participat 16 persoane lipsite de libertate din cadrul Penitenciarului Bacău, însoțite de părintele capelan Mașala Daniel, și părintele Ciuche Eugen Ciprian, consilier eparhial al sectorului social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la slujbă participând și credincioși ai parohiei gazdă a evenimentului.

A urmat apoi o agapă în timpul căreia s-a prezentat un film tematic și s-au purtat discuții pe teme ca: recunoașterea greșelilor în fața lui Dumnezeu, a încrederii în iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, nejudecării aproapelui, ducerea crucii cu răbdare și cu încredere în răsplata lui Dumnezeu.

Toți cei prezenți au fost impresionați de acest inedit schimb de experiență, considerând că libertatea, indiferent de condițiile în care trăim, este un dar al lui Dumnezeu pe care trebuie să-l folosim cu mare responsabilitate.

Gazdele au dăruit oaspeților pachete conținând cărți de rugăciuni, iconițe chituri igienice, lenjerie de corp, dorința unanimă fiind de a se reîntâlni cu toții în libertate.

Următoarea activitate  de acest gen, în Protoieria Sascut, se va desfășura vineri 24 feb. La Mănăstirea Pogleț.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, astăzi 14 feb. 2017, la biserica „Adormirea Maicii Domnuluiˮ din Parohia Păncești, a avut loc întâlnirea lunară a preoților Protoieriei Sascut, delegați ai Centrului Eparhial fiind PC Pr. Alexandru Zamfir, consilier administrativ și PC Daniel Matei, inspector la sectorul sănătate și securitate în muncă.
Cu această ocazie, în contextul Anului omagial al iconarilor și pictorilor bisericești, PC Pr. Cojocaru Marian-Cristinel de la Parohia Măldărăști a prezentat referatul „Apariţia icoanei şi a picturii în Biserică și dezvoltarea artei iconografice de-a lungul timpuluiˮ, în care a tratat problema apariției icoanei și a picturii bisericești și dezvoltarea artei iconografice în timp, spunând între altele: Citește în continuare »

Luni, 13 februarie, în cadrul unei activități a Programului Social Eparhial ”Bolnav am fost și M-ați cercetat”, derulat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, un sobor format din 10 preoți din Protopopiatul Sascut, a fost alături de beneficiarii Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din Răcăciuni.
A fost săvârșită mai întâi slujba de sfințire a apei, urmată de cea a Tainei Sfântului Maslu, în cadrul căruia au fost rostite rugăciuni de restabilire a sănătății trupești și sufletești, urmate de ungerea cu untdelemn sfințit a membrilor conducerii, cadrelor medicale și a beneficiarilor centrului menționat.
După citirea mesajului Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, adresat fiilor și fiicelor Eparhiei Romanului și Bacăului aflate în suferință, au fost adresate celor prezenți cuvinte de mângâiere sufletească, menționându-se importanța crecetării bolnavilor, potrivit îndemnului evanghelic, ca mijloc de alinare suferinței dar și manifestarea compasiunii față de cei suferinzi.
Asemenea dragostei Preasfintei Treimi, care nu a rămas indiferentă față de căderea omului în păcat, trimițând spre mântuirea lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, a fost subliniată datoria creștinului de a cerceta pe bolnavi, faptă a milosteniei sufletești, prin care bolnavul obesrvă nu doar dragostea celor din jur, ci mai ales purtarea de grijă a lui Dumnezeu Însuși.
La final, cei 10 preoți au mers în toate camerele pentru a unge cu untdelemn sfințit pe toțicei 231 de bolnavi ai Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din Răcăciuni, adresând încurajări și oferind mângâiere sufletească celor greu încercați de suferință.

Pentru a veni în completarea lipsei de sânge în instituțiile medicale, cu binecuvântarea IPS Ioachim astăzi 7 feb. 2017, la Dispensarul Medical Sascut s-a derulat o nouă etapă a campaniei de donare de sânge „Întinde o mână și dă o șansă viețiiˮ.

Astfel, la îndemnul preoților din comună un număr de aproximativ 70 persoane s-au înscris pe lista donatorilor, din păcate însă doar 50 putând dona datorită lipsei materialelor necesare recoltării, urmând ca ulterior, în termen de  săptămână să se organizeze o nouă etapă de donare de sânge.

Ieri 26 ianuarie 2017 la Parohia Parava din Protoieria Sascut, jud. Bacău a avut loc înhumarea celor 3 copii ai familiei Neculcea Petrică și Maricica, Andreea de 2 ani si 8 luni, Giorgio-Mario 1 an 7 luni și Irinel-Claudiu în vârstă de numai 4 luni, care s-au stins din viață, în mod de tragic în incendiul care le-a distrus casa în data de 22 ianuarie a. c. La acest eveniment trist, au participat în sobor mai mulți preoți din parohiile vecine, sub protia PC Pr. Vasile Abageru, secretar al Protoieria Sascut, dar și mulțime de credincioși. În cuvântul de mângâiere, PC Pr. Vasile Abageru a transmis familiei îndurerate, compasiunea și binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului precum și sincerele condoleanțe din partea PC Pr. Protopop Ioan Negoiță, cu acordul căruia preoții parohiilor Protoieriei Sascut, precum și preotul paroh Bărăscu Marius-Gabriel, au sprijinit financiar și material familia în aceste momente grele. Pentru această tragedie, Protoieria Sascut a colectat suma de aprox. 7000 lei, din care o parte din sumă a fost folosită pentru pregătirile de înmormântare, iar altă parte vă fi direcționată pentru reconstrucția casei familiei Neculcea Petrică, distrusă de incendiu. De asemenea Primăria Parava prin d-ul primar Dediu Costel și credincioșii acestei parohii au sprijinit moral și financiar, ajutând de asemenea la buna organizarea acestei înhumării și a agapei ținută la casa de prăznuire a Parohiei Parava.

16177568_1636474769991365_3789187768111547931_o 16251630_1636474976658011_7866969382643269518_o 16252157_1636474839991358_4956339687837294818_o 16300038_1636474796658029_7447609231581426862_o 16300381_1636475289991313_520183717829632454_o 16402544_1636474893324686_7166178831902881967_o

Arhiva evenimentelor (2010-2012)

Click pentru a va abona si a primi mail la fiecare postare noua

Alătură-te altor 17 urmăritori

Blog Stats

  • 89,712 vizitatori