Cu binecuvântarea IPS Ioachim și prin purtarea de grijă a Protoieriei Sascut, în perioada 10-11 mai, Corul Laudamus al Liceului Teologic „Melchisedec Episcopulˮ din Roman, s-a deplasat în Basarabia la invitația Episcopiei Basarabiei de Sud. Scopul deplasării a fost acela de a participa la ediția a III a festivalului „Malurile Prutuluiˮ, alături de ansamblul „Doina Covurluiuluiˮ din Galați și de formații și ansambluri locale. În seara zilei de 10 mai elevii seminariști au concertat pe scena teatrului muzical-dramatic „B.P.Hașdeuˮ din Cahul, având ca spectatori în special elevi și studenți și bucurându-se de înalte aprecieri din partea acestora. Joi 11 mai s-a oficiat un parastas pentru pomenirea eroilor români la Cimitirul de Onoare de la Țiganca, iar în seara aceleiași zile s-a desfășurat festivalul Malurile Prutului, la care a prezent și IPS Petru mitropolitul Basarabiei, doamna Anca Corfu, consulul general al României la Cahul, domnul Ioan Dimcea vicepreședintele Raionului Cantemir și alte personalități implicate în viața culturală a zonei.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, în cadrul programului „În temniță am fost și ați venit la Mineˮ, preoții Protoieriei Sascut au organizat o colectă de carte religioasă cuprinzând în general cărți de zidire sufletească spre a fi donate Penitenciarului din Cahul, Republica Moldova, acțiunea desfășurându-se la propunerea Episcopiei Basarabiei de Sud.

Astfel, s-au colectat 560 volume care au fost donate de Protoieria Sascut Penitenciarului Nr. 5 Cahul, cu ocazia vizitei efectuate de corul Laudamus al Liceului Melchisedec Episcopul în Episcopia Basarabiei de Sud.

PC Prot. Ioan Negoiță, prin care s-a făcut donația către penitenciar, alături de PC Iulian Budescu vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud, a vorbit celor prezenți despre asumarea răspunderii în fața lui Dumnezeu pentru greșelile comise, despre încrederea în iertarea lui Dumnezeu și răbdarea de care este nevoie pentru ducerea crucii privării de libertate.

Cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, astăzi 24 aprilie 2017 în biserica Parohiei Păncești-Sascut, din Protoieria Sascut, s-a  desfășurat prima conferință cu personalul neclerical de la parohii sub egida „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română” .

Referatul, cu tema „Rolul icoanei în iconomia mântuirii”  a fost pregătit de tânărul Nicuță Remus-Florin, cântăreț la Parohia Orbeni I. În expunerea sa referentul a subliniat importanța icoanei în dobândirea mântuirii fiecăruia și a mai adăugat: „Pretutindeni bisericile creştine ortodoxe, paraclisele şi casele credincioşilor sunt împodobite cu sfinte icoane. Mărturii ale credinţei şi evlaviei creştinilor, icoanele s-au păstrat cu sfinţenie din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre dovedind statornicia Bisericii în credinţa cea adevărată. Ele învaţă necontenit adevărurile de credinţă ortodoxă, aşa cum au fost formulate de către Sfânta Biserică şi cum au fost trăite de către mulţimea credincioşilor de-a lungul veacurilor….Cinstirea sfintelor icoane nu e o cinstire adusă artei umane şi, cu atât mai puţin, nu este un act idolatrie. Icoane sunt, ca şi alte multe lucruri ale istoriei mântuirii noastre, nişte indicatoare care ne orientează spre ceea ce trebuie să privim, spre ceea ce trebuie să cunoaştem şi să iubim. Cinstirea sfinţilor şi a sfintelor icoane este o lecţie a modului în care inima îl cinsteşte pe Hristos în fiecare persoană, pentru că fiecare om e creat după chipul Lui. Fără Sfântul Altar şi tot ceea ce ţine de biserică, noi nu putem  învăţa să vedem Adevărul, pentru că Adevăratul Altar e în cer dar şi în inima noastră, a fiecăruia dintre noi. Noi nu numai că putem cunoaşte cum să intrăm în locul cel sfânt, dar putem fi şi cu Dumnezeu.

La final s-au discutat diverse probleme administrative care privesc activitatea personalului neclerical în parohii.

În contextul „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada ianuarie – martie 2017, la Parohia Parava din Protopopiatul Sascut s-a desfășurat Concursul Național de Creație ,,Icoana și Școala mărturisirii”, intitulat „Icoana sau cum putem vedea prin credință pe Dumnezeu”.
Sub coordonarea părintelui paroh Bărăscu Marius-Gabriel, la Centrul social-filantropic „Sf. Spiridon” – Parava, Protoieria Sascut, a avut loc etapa locală a concursului, la care au participat aproximativ 50 de elevi ai școlii din localitate. Copiii au pictat diverse icoane pe carton, exprimându-și bucuria de a contura chipul Maicii Domnului sau al sfinților, sub directa observare a părintelui paroh și a profesorilor de la clasă, a doamnelor învățătoare Abageru Mioara și Zaharia Maricica. Proiectul a reprezentat un prilej de conștientizare a importanței cinstirii icoanelor și a mărturisirii dreptei credințe chiar de la cele mai mici vârste.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și în colaborare cu Sectorul social-filantropic sub coordonarea PC Pr. consilier Eugen-Ciprian Ciuche, vineri 24 martie, în biserica Sf. Arhangheli din Parohia Parava, Protoieria Sascut, s-a derulat programul eparhial „ Bolnav am fost și m-ați cercetatˮ. Cu această ocazie preoții Cercului Pastoral Nr.2-„Sf. Eftimie cel Mareˮ (coordonat de PC Pr Nădejde George-Daniel de la Parohia Orbeni I), au oficiat slujba Aghiazmei și Taina Sf. Maslu pentru un număr de 18 pacienți de la Spitalul de recuperare boli neuropsihice din localitatea Gâșteni, la slujbă participând și credincioși din parohie. La final, cei prezenți au fost binecuvântaţi şi miruiţi cu untdelemn sfinţit spre a dobândi vindecarea bolilor trupeşti, şi sufleteşti, după care, împreună au participat alături de preoţii slujitori la agapa frățească , împărtășindu-și bucuria momentului pe care l-au trăit împreună.

 

 

 

Ziua prăznuirii Sfântului Alexie „omul lui Dumnezeuˮ, a prilejuit momente de înălțare duhovnicească pentru cei prezenți la schitul Sf. Alexie din „Poiana lui Dumnezeuˮ, satul Drăgușani, comuna Parava, Protoieria Sascut.

La 2 iunie 2016 s-a pus piatra de temelie a acestui schit, iar astăzi prin strădania P Cuv. Protos. Alexie, cel care a fost însărcinat de către IPS Ioachim cu orânduirea tuturor celor necesare pentru împlinirea lucrării monahale, cât și cu sprijinul unor oameni „ai lui Dumnezeuˮ,  s-a reușit ridicarea unui frumos locaș de închinare cât și amenajarea celor necesare pentru reînceperea vieții călugărești pe aceste meleaguri.

Sub protia PCuv. Arhim. Serafim  Huzdup exarh al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, un sobor de slujitori- printre care P Cuv. Arhim. Zenovie starețul Mănăstirii Nechit, jud. Neamț, P Cuv. Celestin starețul Mănăstirii Prislop jud. Maramureș, PC Ioan Negoiță protoiereul locului împreună  preoți din zonă și  de pe Valea Muntelui, s-a săvârșit slujba Ceasurilor, a Acatistului Sf. Alexie și Liturghia Darurilor înainte sfințite.

La finalul Sfintei Liturghii P Cuv. Protos. Alexie Lazăr a fost investit prin decizie chiriarhală ca egumen al Schitului Sf. Alexie, pentru a coordona activitatea spiritual-gospodărească  a schitului.

 

Cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a IPS Ioachim, astăzi 24 feb. 2017, la Mănăstirea Pogleț, Protoieria Sascut,  s-a derulat o nouă etapă a programului „În temniță am fost și ați venit la Mineˮ, implementat de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Astfel,  un număr de 10 persoane (femei) private de libertate, din cadrul Penitenciarului Bacău, însoțite de părintele capelan Mașala Daniel, au participat la slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu oficiată de soborul preoților Cercului Pastoral „Preot Vasile Heisuˮ, împreună cu PC Pr. Ciuche Eugen Ciprian, consilier eparhial al sectorului social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și PC Protoiereu Ioan Negoiță.

După slujba din biserica mănăstirii, a  fost oficiată și slujba parastasului Arhiepiscopului Adrian Hrițcu, la împlinirea a 4 ani de la plecarea la Domnul.

A urmat o agapă la trapeza mănăstirii, unde PC Pr. Radu Marian-Gabriel de la Parohia Fulgeriș a prezentat referatul „Libertatea în Hristosˮ , în care a pus accentul pe libertatea pe care o dă omului credința în Hristos. „Dumnezeu, Dumnezeul părinților noștri, singurul Dumnezeu adevărat, nu este un Dumnezeu pedepsitor, nici măcar unul drept, în sensul și după măsura minții omenești. Nu este asemenea unui polițist corect, care responsabil fiind de ordinea publică, sancționează până și cea mai mică încălcare de lege. Sau asemenea unui judecător, care este dator să-l găsească și să-l pedepsească pe cel vinovat și astfel să restabilească dreptatea și ordinea socială.

Nu, Dumnezeul nostru nu este drept în acest sens. Vai de noi dacă era așa! Dumnezeul nostru este ca un Tată pentru noi. Dumnezeul nostru este iubire. De multe ori, oamenii, împinși de curiozitatea și slăbiciunea umană, își pun următoare întrebare: atunci de ce există atâtea necazuri, atâta nedreptate și atâția nefericiți în lumea aceasta, de vreme ce Dumnezeu este iubire?. Ca un răspuns la această întrebare, putem cita din cuvintele fericitului părinte Epifanie Theodorópoulos: „Fără Hristos, lumea reprezintă scena pe care se joacă un teatru absurd. Fără Hristos, nimic nu poate fi explicat. Oare de ce există atâtea necazuri, atâtea nedreptăți, atâtea eșecuri, atâtea boli? De ce, de ce, de ce? Mii de astfel de întrebări macină umanitatea. Înțelegeți odată! Omul, cu rațiunea sa limitată, nu poate da răspuns la astfel de întrebări. Numai în Hristos pot fi explicate toate: ne pregătesc pentru veșnicie. Poate că acolo ne vom învrednici să aflăm răspuns la unele întrebări…ˮ

… Într-o scrisoare din închisoare, Valeriu Gafencu transcrie stările sufleteşti de alegere a adevăratei şi unicei libertăţi, cea prin Sângele şi Trupul lui Hristos.

„În lupta cu puterile întunericului, cu gândul la Dumnezeu, mi-am găsit pacea în rugăciune.

Azi mulţumesc din tot sufletul pentru toate suferinţele şi umilinţele prin care mi-a fost dat să trec, căci ele m-au adus la conştiinţa păcatului şi m-au făcut să înţeleg că singura cale care duce la mântuirea Neamului este Calea evanghelică: Hristos. Cu fiecare mică jertfă de iubire trăiesc o bucurie mare, unică. Din renunţări îmi culeg mulţumirea şi sufletul mi-i însetat de dăruirea totală pentru Hristos (…). De multă vreme am luat hotărârea de a trăi curat, în Duh creştin. Sunt fericit, căci dacă mi-i îngrădită libertatea fizică de către legile omeneşti, prin zidurile închisorii, în schimb Dumnezeu mi-a dăruit libertatea sufletului prin trăirea Iubirii – şi această libertate este bunul suprem pe care l-aş fi putut câştiga în lumea aceasta plină de deşertăciuni”.

S-au purtat apoi discuții pe marginea temei dezbătute, participanții manifestându-și încrederea în ajutorul lui Dumnezeu la ducerea crucii cu răbdarea și la folosirea acestui timp al lipsei de libertate fizică în direcția dobândirii libertăți spirituale în Hristos.

Oaspetelor li s-au dăruit pachete conținând  cărți de rugăciuni, iconițe chituri igienice, lenjerie de corp, ele manifestându-și dorința de a reveni, după ispășirea pedepsei ca pelerini la Mănăstirea Pogleț.

Aducem mulțumiri IPS Ioachim pentru grija deosebită pe care o arată față de noi toți aflați sub înalta Sa arhipăstorire, maicilor Mănăstirii Pogleț- stareță, Stavr. Luciana Afloarei, preoților Cercului Pastoral „Preot Vasile Heisuˮ, condus de PC Pr Andronic Gigi-Sebastian și conducerii Penitenciarului Bacău pentru conlucrarea în cadrul acestui program.

 

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, astăzi 21 feb. 2017, Protoieria Sascut a organizat  a doua etapă din acest an a programului de donare de sânge „Întinde o mână și dă șansă viețiiˮ, venind astfel în completarea lipsei de sânge la nivel național. Activitatea, desfășurată la Dispensarul Medical din Sascut, a fost posibilă cu sprijinul cadrelor medicale de la Centrul de Transfuzii Bacău și de la dispensarul local și cu al preoților din zonă care s-au implicat în program.

Marți, 21 februarie 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, la biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Păncești s-a derulat o nouă etapă a programului  „În temniță am fost și ați venit la Mine”, implementat  de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Astfel, începând cu ora 9.30, a fost săvârșită slujba aghiazmei și Taina Sfântului Maslu de către un sobor format din preoții Cercului Pastoral „Episcop Teodosie Atanasiuˮ sub protia părintelui protoiereu Ioan Negoiță, slujbă la care au participat 16 persoane lipsite de libertate din cadrul Penitenciarului Bacău, însoțite de părintele capelan Mașala Daniel, și părintele Ciuche Eugen Ciprian, consilier eparhial al sectorului social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la slujbă participând și credincioși ai parohiei gazdă a evenimentului.

A urmat apoi o agapă în timpul căreia s-a prezentat un film tematic și s-au purtat discuții pe teme ca: recunoașterea greșelilor în fața lui Dumnezeu, a încrederii în iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, nejudecării aproapelui, ducerea crucii cu răbdare și cu încredere în răsplata lui Dumnezeu.

Toți cei prezenți au fost impresionați de acest inedit schimb de experiență, considerând că libertatea, indiferent de condițiile în care trăim, este un dar al lui Dumnezeu pe care trebuie să-l folosim cu mare responsabilitate.

Gazdele au dăruit oaspeților pachete conținând cărți de rugăciuni, iconițe chituri igienice, lenjerie de corp, dorința unanimă fiind de a se reîntâlni cu toții în libertate.

Următoarea activitate  de acest gen, în Protoieria Sascut, se va desfășura vineri 24 feb. La Mănăstirea Pogleț.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, astăzi 14 feb. 2017, la biserica „Adormirea Maicii Domnuluiˮ din Parohia Păncești, a avut loc întâlnirea lunară a preoților Protoieriei Sascut, delegați ai Centrului Eparhial fiind PC Pr. Alexandru Zamfir, consilier administrativ și PC Daniel Matei, inspector la sectorul sănătate și securitate în muncă.
Cu această ocazie, în contextul Anului omagial al iconarilor și pictorilor bisericești, PC Pr. Cojocaru Marian-Cristinel de la Parohia Măldărăști a prezentat referatul „Apariţia icoanei şi a picturii în Biserică și dezvoltarea artei iconografice de-a lungul timpuluiˮ, în care a tratat problema apariției icoanei și a picturii bisericești și dezvoltarea artei iconografice în timp, spunând între altele: Citește restul acestei intrări »

Arhiva evenimentelor (2010-2012)

Click pentru a va abona si a primi mail la fiecare postare noua

Alătură-te altor 15 urmăritori

Blog Stats

  • 90,794 vizitatori