Astăzi 20 octombrie 2016, cu binecuvântarea IPS Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a avut loc ședința semestrială cu personalul neclerical de la parohiile Protoieriei Sascut, întâlnirea desfășurându-se în biserica Adormirea Maicii Domnului din Parohia Păncești, comuna Sascut.
Referatul conferinței de astăzi cu tema „Chipuri de tipografi bisericești și de ierarhi care au înființat tipografii bisericești” a fost pregătit și prezentat de către domnul Leonte Gheorghe, îngrijitor la Parohia Sascut-Târg. Printre altele referentul ședinței de astăzi a subliniat importanța și activitatea rodnică a mai multor tipografi și ierarhi tipografi pe care i-a avut Sfânta noastră Biserică Ortodoxă dintre care enumeră pe: Macarie (Târgovişte), Dimitrie Liubavici (Târgovişte şi Braşov), Diaconul Coresi (Braşov), Mitropoliţii Teofil, Ştefan şi Grigorie Dascălu (Ţara Românească); Mitropoliţii Varlaam şi Veniamin Costachi (Moldova); Mitropoliţii Simion Ştefan şi Andrei Şaguna (Transilvania); Episcopii Damaschin, Chesarie şi Filaret (Râmnic); Episcopii Mitrofan, Damaschin şi Chesarie (Buzău), iar cel care a încununat opera de tipărire a cărților de cult este în mod deosebit Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul – tipograf, caligraf, gravor şi miniaturist de excepţie, care oferă Bisericii, clerului şi credincioşilor 63 de cărţi liturgice, de învăţătură, de predici și de îndrumare pentru preoţi, de povăţuire a conducătorilor creştini scrise sau lucrate de el însuşi.

14711081_1596892490616260_4027699239674140157_o

Reclame