Astăzi 16 iulie, pentru credincioșii Parohiei Pradaiș, comuna Huruiești, Protoieria Sascut a fost prilej de aleasă sărbătoare pricinuită  de târnosirea noii biserici cu hramul „Înălțarea Domnuluiˮ de către IPS Ioachim arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

După ce în Vinerea Mare a anului 2010 vechea biserică având hramul Sf. M. Mc. Gheorghe, a fost distrusă într-un incendiu, odată cu numirea în același an   a PC Constantin Păunoiu, s-au început demersurile pentru construirea unei noi biserici pentru comunitatea credincioșilor de aici, lucru ce s-a realizat în perioada 2010-2012, cu sprijinul substanțial al domnului primar Ioan Zăbrăuțanu și al domnului deputat Petru-Gabriel Vlase, iar la data de 9 iunie 2013 noul locaș de închinare cu hramurile „Adormirea Maicii Domnuluiˮ și „Sf. M. Mc. Gheorgheˮ, ridicat pe locul celui distrus, a fost sfințit de IPS Ioachim.

Întrucât accesul la această biserică este anevoios, fiind situat pe dealul unde află și cimitirul satului, drumul fiind greu accesibil mai ales pe vreme neprielnică pentru credincioșii parohiei, în majoritate la vârstă înaintată, la aceeași dată s-a pus piatra de temelie a unei noi biserici în vatra satului, pentru a înlesni participarea credincioșilor la sfintele slujbe indiferent de vreme.

Ridicarea noului locaș de închinare s-a realizat cu sprijinul exclusiv al domnului primar Ioan Zăbrăuțanu și al domnului deputat Petru-Gabriel Vlase și astfel lucrarea fiind finalizată, credincioșii se pot împărtăși de acum înainte de bucuria de a participa la sfintele slujbe indiferent de vreme.

Ceea ce trebuie subliniat în contextul sărbătorii de astăzi este buna conlucrare între preot și autoritățile locale, comuna Huruiești fiind zona în care în ultimii ani s-au săvârșit 10 slujbe de punere a pietrei de temelie, de resfințire sau sfințire a locașurilor de cult, de către IPS Ioachim.

Pentru osteneala depusă în buna administrare a patrimoniului bisericesc, IPS Ioachim a înmânat PC Pr Ic.Stavr. Constantin Păunoiu, a primit „DIPLOMA DE ONOAREˮ, iar domnului primar Ioan Zăbrăuțanu, „ORDINUL MELCHISEDECˮ pentru mireni, clasa a-III-a.

Reclame