În duminica Înfricoșătoarei Judecăți, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Slobozia Urechești, PC Protoiereu Ioan Negoiță a dat citire Deciziei Chiriarhale de numire a PC Pr Rotaru Cătălin-Constantin în funcția de Paroh al amintitei parohii.
La eveniment au fost de față preoții din comuna Ure

chești, domnul Nicolae Talabă
primarul comunei Urechești și credincioși ai parohiei.
PC Protoiereu a transmis celor prezenți binecuvântări din partea IPS Ioachim și îndemnul de a fi o Biserică vie, lucrătoare în ogorul mântuirii, împreună cu noul lor păstor, iar noului paroh i-a indicat să aibă sufletul deschis spre doleanțele celor încredințați spre păstorire precum și multă răbdare și dăruire în lucrarea misionar-pastorală încredințată.

Reclame