Preoții Protoieriei Sascut s-au reunit în ședința lunară la biserica Adormirea Maicii Domnului din Parohia Păncești, prilej cu care s-a dezbătut și tema: „Unitatea Bisericii în fața persecuțiilorˮ, referatul fiind prezentat de PC Pr. Cojocaru Marian-Cristinel de la Parohia Măldărăști.

Delegat al IPS Ioachim a fost PC Pr. Băltoi Valentin, consilier cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

În expunerea sa, părintele referent a subliniat credința de nezdruncinat a creștinilor în fața persecutorilor, fundamentată pe nădejdea în răsplata divină și pe faptul că Biserica este întemeiată pe jertfa Mântuitorului: „Sfânta Biserică este instituţia divino-umană care a luat fiinţă în mod nevăzut sau tainic pe cruce, prin patima Fiului lui Dumnezeu, iar în mod văzut, prin pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli în forma unor limbi ca de foc, în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor cap.2,),

Sfânta Biserica se întemeiază pe Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos şi pe Învierea Sa din morţi, prin care firea umană a fost îndumnezeită şi ridicată, în comuniune, de-a dreapta Tatălui, refăcându-se legătura harică pierdută. Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, izvorâtă din iubirea nemărginită a lui Dumnezeu faţă de oameni (Ioan 3, 16), a deschis  prin Biserică, calea mântuirii tuturor oamenilor, prin mărturisirea şi împlinirea Evangheliei (Mt. 10, 32), ceea ce presupune jertfă. Biserica însăşi poartă însemnele jertfei mântuitoare. Din timpul întemeierii sale, ea s-a confruntat cu atacuri din partea oamenilor (F.A. 2, 13). Aceleaşi greutăţi, ca şi Mântuitorul Iisus Hristos, le-au avut de suferit Sfinţii Apostoli şi creştinii, mai întâi din partea lumii iudaice (F.A. 13, 45, 50; 14, 19; 17, 5-8, 13; II Cor. 11, 23-27; Efes. 6, 19, 23-41), apoi din partea lumii păgâne cu care, inevitabil, au intrat în contact, împlinindu-se cuvintele Mântuitorului, Care a spus: Atunci vă vor da pe voi spre asuprire si vă vor ucide veți fi urâti de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulți se vor sminti şi se vor vinde unii pe altii; şi se vor urî unii pe altii (Mt. 24, 9-10); Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi temniţe, ducându-vă la împărați și la dregători, pentru numele Meu (Lc. 21 12); Vine ceasul, când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu (Ioan, 16, 2).

Motivul tuturor necazurilor a fost şi a rămas ura: Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis (Ioan, 15, 18-21).

Realitatea luptei împotriva Bisericii, din momentul „ naşterii ei”, a arătat-o Tertulian ( 240), spunând: Adevărul a luat fiinţă odată cu ura împotriva lui. Cum s-a ivit, pe dată a și fost socotit dușman. Câţi îi erau străini, toţi i-au .fost dușmani. Fiecare cu pricina lui: iudeii din pizmă, soldaţii din dorinţa de a ne stoarce bani, iar servitorii prin însăşi firea lucrurilorˮ.

Cu ocazia întâlnirii de astăzi au fost prezentați și noii preoți slujitori în cuprinsul protoieriei: Pr. Rotaru Constantin-Cătălin, paroh la Parohia Slobozia Urechești și Pr. Chitic Ciprian-Nicolae la Parohia Căbești, hirotoniți în săptămânile anterioare la catedrala arhiepiscopală din Roman.

La final au fost discutate o serie de probleme de ordin liturgic, administrativ și filantropic, privind implementarea unor programe eparhiale în parohii, în perioada Postului Mare.

 

Reclame