You are currently browsing the category archive for the ‘Evenimente’ category.

În duminica Înfricoșătoarei Judecăți, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Slobozia Urechești, PC Protoiereu Ioan Negoiță a dat citire Deciziei Chiriarhale de numire a PC Pr Rotaru Cătălin-Constantin în funcția de Paroh al amintitei parohii.
La eveniment au fost de față preoții din comuna Ure

chești, domnul Nicolae Talabă
primarul comunei Urechești și credincioși ai parohiei.
PC Protoiereu a transmis celor prezenți binecuvântări din partea IPS Ioachim și îndemnul de a fi o Biserică vie, lucrătoare în ogorul mântuirii, împreună cu noul lor păstor, iar noului paroh i-a indicat să aibă sufletul deschis spre doleanțele celor încredințați spre păstorire precum și multă răbdare și dăruire în lucrarea misionar-pastorală încredințată.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, duminică 17 decembrie începând cu orele 14.00, corurile „Melozii Romanului” și „Laudamus” ale Liceului Teologic Episcop Melchisedec, din Roman, a susținut câte un concert de colinde în localitățile : Tătărăști, Găiceana, Dealu-Morii și Podu-Turcului.
Manifestările au debutat în fiecare locație printr-un cuvânt al PC Protoiereu Ioan Negoiță care a transmis celor prezenți binecuvântări din partea IPS Ioachim și i-a îndemnat la punerea în practică a mesajului de pace transmis de cetele îngerești, la momentul în care omenirea primește cel mai mare dar din partea lui Dumnezeu: pe Însuși Fiul Său.
Sub bagheta PC Diac. Prof. Vlad Samoilă și a domnului Prof. Gheorghe Gozar și însoțiți de PC Pr Ionuț Amarinei- directorul liceului și de P Cuv. Andrei Ioniță, mare eclesiarh al Catedralei episcopale Sf. Parascheva din Roman, cele două coruri au interpretat în biserica „Sf. Treime” din Găiceana și pe scenele căminelor culturale din celelalte trei localități amintite, colinde din zestrea noastră națională, prin care au transmis auditoriului prezent (de la cele mai fragede vârste până la vârste înaintate), bucuria praznicului Nașterii Domnului, moment de importanță crucială în iconomia mântuirii noastre.
Bucuria duhovnicească adusă auditoriului a fost nemărginită, cei prezenți manifestându-și dorința ca și cu alte prilejuri, elevii romașcani să-i încânte prin prestațiile lor.

Preoții sascuteni în sinaxă preoțească la Roman

In data de 14 decembrie, la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, preoții din Protopopiatul Sascut s-au întâlnit în Sinaxă anuală slujind Sfânta Liturghie împreună cu Ierarhul lor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Întâlnirea în sinaxă liturgică a celor 70 de preoți sascuteni cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, în data de 14 decembrie, la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, a stat sub semnul unității care izvorăște din împărtășirea cu Trupul și Sângele Celui care s-a întrupat pentru ca toți să fie una după modelul unității lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tradiția slujirii anuale, în sinaxă, a preoților din cele șase protopopiate ale Eparhiei Romanului și Bacăului cu ierarhul lor, îl are ca inițiator pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim și are o multiplă motivație: așază în comuniune euharistică la același Prestol pe toți slujitorii altarelor din același protopopiat, reamintește pedagogic preoților de parohie gesturile ce însoțesc ritualul liturgic al slujbei în sobor, este momentul împreună slujirii cu ierarhul prin mâinile căruia aceștia au primit taina preoției și oferă prilejul împărtășirii din același Potir cu el. Toată această motivație duce cu mintea la ideea de unitate liturgică, teologică, administrativă și duhovnicească, fiind un preambul al tematicii pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit-o pentru anul 2018 „Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918”.

Sascutul este unul dintre cele șase protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, fiind înființat în anul 2010, la 1 aprilie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care a încredințat administrarea patrimoniului cultural-religios al acestei unități administrative, părintelui Ic. Stavr. Ioan Negoiță. Acest protopopiat dinamic, cu preoți destoinici și implicați în viața socială a comunităților încredințate spre păstorire de către Ierarh, se află sub patronajul spiritual al Sfântului Antipa de la Calapodești-ocrotitorul Eparhiei Romanului și Bacăului, iar ca emblemă cultural-ecleziastică a profilului activităților locale, are personalitatea episcopului de vrednică aducere aminte, Teodosie Atanasiu.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt preoților și credincioșilor prezenți referindu-se la motivația împreună slujirii Sale în sfântul Chivot mușatin cu preoții din acest protopopiat:

Dincolo de motivația liturgică a acestei întâlniri, astăzi slujim împreună în sinaxă motivați de tematica specifică anului comemorativ și omagial stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Această tematică a fost implementată în protopopiate și parohii, cele mai multe dintre activitățile cultural-misionare desfășurându-se pe această direcție. Anul aceasta a fost dedicat mărturisitorilor credinței creștine în timpul prigoanei comuniste, iar noi, prin manifestările culturale organizate în eparhie am omagiat viața și jertfa lor oferită lui Dumnezeu. Totodată a fost anul omagial al iconarilor care au așezat pe fresca bisericii cerul lui Dumnezeu cu sfinții și evenimentele mântuitoare din istoria creștinătății, care pentru noi sunt popasuri duhovnicești în urcușul nostru prin cunoaștere spre asemănarea cu Dumnezeu. Pe această cale felicităm pe toți cei care s-au implicat prin activitatea lor pentru a pune în evidență aceste valori ale patrimoniului cultural al Ortodoxiei românești. Prin sinaxa de astăzi noi încercăm să mărturisim credința cea una în Hristos Domnul și să arătăm că prin viețuirea și activitatea noastră suntem icoane ale prezenței lui Dumnezeu în lume.
Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat faptul că în slujirea de astăzi vor fi înălțate rugăciuni pentru pomenirea Majestății Sale Regele Mihai I al României, trecut în veșnicie în data de 5 decembrie:

Pentru faptul că zilele acestea în țara noastră este un eveniment cu totul aparte, fiind consacrate trei zile de doliu național, de compasiune și de reamintire, în sinaxa de astăzi vom înălța rugăciuni pentru Regele Mihai I al României, care pentru noi este un simbol național.
Înainte de momentul culminant al acestei întâlniri -împărtășirea din același Potir euharistic- Chiriarul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a citit rugăciunile de dezlegare pentru cei 70 de preoți sascuteni, arătând prin aceasta purtarea de grijă părintească față de slujitorii din partea de Sud-Est a Eparhiei.

La finalul Sfintei Liturghii a fost evidențiată activitatea pastorală a unor preoți din Protopopiatul Sascut, Înaltpreasfinția Sa oferindu-le distincții de vrednicie și titlul de iconom stavrofor pentru implicarea în activitatea de inventariere a patrimoniului bisericilor din Protopopiatul Sascut.

Părintele Ioan Negoiță, protopop de Sascut, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru faptul că a slujit alături de preoții sascuteni în catedrala arhiepiscopală și a motivat propunerea de a oferi distinciția de iconom stavrofor preoților care s-au implicat în activitatea de inventariere a patrimoniului ecleziastic din Protopopiatul Sascut.

Evanghelia care s-a citit astăzi m-a făcut să meditez la misiunea preoțească împlinită de noi gândindu-mă dacă suntem vrednici de misiunea încredințată. Preoții din acest protopopiat sunt vrednici, își fac datoria așa cum le cer sfintele canoane și sunt în ascultare chiriarhală. Cu această sinaxă se încheie procesul de inventariere la nivelul protopopiatului nostru, iar munca pe care au depus-o preoții din aceste comisii ne-au determinat să le răsplătim efortul oferindu-le aceste disticții prin mâna Înaltpreasfinției voastre. Mulțumindu-Vă pentru grija pe care ne-o purtați, rugăm pe Hristos Domnul să Vă dăruiască sănătate și putere pentu a nă călăuzi pe calea mântuirii.
Între preoții cărora li s-au înmânat aceste distincții amintim pe Arsâne Ionuț, Muchie Dominte Marian, Racoviți Marin, Abageru Vasile, Apetrei Ionuț Liviu, Apostu Ioan, Corobană Ionuț, Dumbravă-Maftei Daniel, Nădejde George Daniel, Popa Adi-Cătălin, Stratulat Claudiu și Toma Constantin.

În cuvântul de încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre importanța conservării patrimoniului bisericesc lăsat moștenire de înaintași și a felicitat pe preoții sascuteni pentru implicarea în activitatea misionară desfășurată în parohii.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Diaconia” al Catedralei arhiepiscopale.

Astfel, astăzi 5 decembrie, preoții din Cercul Pastoral Nr. 6 „Preot Enache Herescuˮ s-au reunit la biserica Sf. Ier. Nicolae din Parohia Glăvănești, unde sub coordonarea PC Protoiereu Ioan Negoiță au săvârșit slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu, la slujbă participând credincioși din parohia gazdă.
În cuvântul adresat celor prezenți, PC Protoiereu a transmis binecuvântări din partea IPS Ioachim, și a mulțumit enoriașilor acestei parohii pentru generozitatea pe care au manifestat-o cu ocazia unei colecte organizată la nivelul protoieriei în această toamnă pentru susținerea Așezământului Sf. Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, de la Hârja și a grădiniței Fundației Melchisedec, de la Roman.
S-a continuat și astăzi colecta pentru sprijinirea elevului Antonovici Gabriel-Roberto.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, în Protoieria Sascut în această perioadă se desfășoară o serie de întâlniri ale preoților în cadrul celor 6 cercuri pastorale, în scopul sublinierii importanței acestei etape liturgice din anul bisericesc în iconomia mântuirii și a conștientizării credincioșilor asupra unei pregătiri duhovnicești adecvată, în perspectiva serbării praznicului Nașterii Domnului așa cum se cuvine.
Întâlnirile constau în slujba Aghiazmei și a Tainei Sfântului Maslu, după care urmează un cuvânt de învățătură.
Cu această ocazie s-a inițiat și efectuarea unei colecte pentru acordarea unui sprijin financiar elevului bolnav Antonovici Roberto-Gabriel, din comuna Orbeni.
Astfel, duminică după-amiază începând cu ora 16.00, la biserica Înălțarea Domnului din Parohia Pradaiș, sub protia PC Protoiereu Ioan Negoiță, preoții Cercului Pastoral Nr. 4 „Sf Antipa de la Calapodeștiˮ, responsabil PC Pr Iftenie Mihăiță, au oficiat slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu.
Luni, 4 decembrie, preoții Cercului Pastoral Nr.1 „Episcop Teodosie Atanasiuˮ, s-au reunit la biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Slobozia-Urechești, unde de asemenea a fost săvârșită slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu.
La ambele întruniri, a vorbit PC Protoiereu Ioan Negoiță care a transmis celor prezenți binecuvântările IPS Ioachim, iar în cuvântul de învățătură a reiterat importanța comuniunii în Hristos prin ierarhul locului și modul de pregătire duhovnicească a fiecărui credincios în vederea întâmpinării praznicului Nașterii Domnului cum se cuvine unor adevărați creștini.

În data de 20 noiembrie a.c. o delegație a Protoieriei Sascut, a însoțit elevi si cadre didactice, împreuna cu domnul Paris Alin Mihai director al Liceului J.M.Elias din Sascut, in orasul Cahul din Basarabia pentru a participa la activitățile cultural-literare desfășurate in cadrul întâlnirilor Asociatiei Astra – Despărțământul Cahul. La aceste activitati, care s-au desfășurat in cadrul Liceului Ion Creangă din Cahul, au participat elevi și profesori din localitățile: Cahul, Satul Nou -Ucraina, Hunedoara, Sascut -Bacău și Tulcea. Elevii Liceului J.M.Elias din Sascut, coordonați de doamna Bostănescu Irina, profesor de Limba și literatura română, alături de doamnele profesoare Cerbu Gabriela și Stanciu Carmen au fost premiați la concursul de inteligență literară:”Operele de certă valoare și numele care au plăsmuit aceste opere dăinute prin secole”. Pr. Abageru Vasile, secretar Protoieria Sascut.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, o delegație a Protoieriei Sascut, compusă din: PC Protoiereu Ioan Negoiță, PC Pr. Vasile Abageru- secretar al protoieriei, PC Pr. Gabriel-Ciprian Albu- asistent social și PC Constantin-Virgil Rusu de la Parohia Cornățel, s-a deplasat în zilele de 13-14 nov. în Republica Moldova unde au făcut o donație de carte românească.
Cartea donată (2.714 volume) Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost distribuită Gimnaziului A. Mateevici din comuna Manta, Raionul Cahul (unde profesor de religie este PC Pr. Iulian Budescu- vicar eparhial) și Bibliotecii Comunale din aceeași localitate, a fost colectată prin intermediul Fundației Melchisedec a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și provine în special din donațiile făcute de elevi din zona Romanului.
Cu acest prilej, delegația a făcut o vizită de lucru la Direcția de Învățământ Cahul, unde s-au purtat discuții cu dl Avram Micinschi- directorul general al direcției și dl Valeriu Baban- director general adjunct, privind colaborarea pe mai departe între Protoieria Sascut și Direcția de Învățământ Cahul, în vederea îmbunătățirii metodelor și condițiilor de predare a religiei în școlile arondate acestei direcții de învățământ, căreia i-a fost donat un număr de 200 manuale de religie pentru clasa a-V-a.
Delegația protoieriei noastre a avut o întâlnire și cu doamna Anca Corfu- consulul general al României la Cahul, cu care s-a discutat pe tema întăririi legăturilor frățești între românii de pe cele două maluri ale Prutului, după care a vizitat șantierul noului teatru din Cahul- director dl Gheorghe Mândru (construcție ce se realizează cu sprijinul guvernului român), la a cărui punere a pietrei de temelie, a participat și un sobor de preoți ai Protoieriei Sascut.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, marți 24 octombrie 2017, la Sascut s-a desfășurat workshopul cu tema: „Dependența, o problemă a societății actualeˮ.
Delegați ai IPS Ioachim au fost PC Pr. Eugen Ciuche, consilier al Sectorului filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și domnișoara Carla Pișcu, asistent social la Fundația Melchisedec, filiala Bacău, activitatea desfășurându-se în parteneriat cu Liceul Tehnologic J.M.Elias din Sascut, la ea participând cadre didactice, un număr de 30 de elevi ai liceului și preoții din comuna Sascut.
Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie de către un sobor de 8 preoți sub protia PC Protoiereu Ioan Negoiță, cu participarea elevilor înscriși în program, după care, împărțiți în 2 grupe, s-a trecut la derularea programului propriu-zis, o grupă în cabinetul de religie „Sf. Ap. Iacob ruda Domnului ˮ, de la liceu, cealaltă în sala „Episcop Teodosie Atanasiuˮ, a Protoieriei Sascut.
Dependența este o stare, respectiv un raport de subordonare a omului față de un lucru, un obicei sau o patimă, care-l face pe om să ajungă în starea de robal acelui lucru sau obicei.
Sub toate aspectele ei: alcool, droguri, jocuri, telefon mobil, facebook…, dependența este extrem de dăunătoare atât persoanei în cauză cât și familiei și comunității din care face parte prin faptul că se produce o izolare ce duce la introvertire și în cele din urmă la însingurare.
Efectele pe care le produce dependența sunt diverse și duc la un comportament deviant al persoanei în cauză, în sensul că îi împiedică acesteia dezvoltarea personalității, a sentimentului de comuniune cu cei din jur.
Activitatea s-a încheiat printr-un dialog în comun a celor 2 grupe, elevii arătându-și disponibilitatea de a face un pas înapoi, spre comuniunea interpersonală, fără „ajutorulˮ acestor căi moderne, simțind că dependența de iubire este singura dependență benefică și care ar repune relațiile interumane pe făgașul normal.

Ieri 26 ianuarie 2017 la Parohia Parava din Protoieria Sascut, jud. Bacău a avut loc înhumarea celor 3 copii ai familiei Neculcea Petrică și Maricica, Andreea de 2 ani si 8 luni, Giorgio-Mario 1 an 7 luni și Irinel-Claudiu în vârstă de numai 4 luni, care s-au stins din viață, în mod de tragic în incendiul care le-a distrus casa în data de 22 ianuarie a. c. La acest eveniment trist, au participat în sobor mai mulți preoți din parohiile vecine, sub protia PC Pr. Vasile Abageru, secretar al Protoieria Sascut, dar și mulțime de credincioși. În cuvântul de mângâiere, PC Pr. Vasile Abageru a transmis familiei îndurerate, compasiunea și binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului precum și sincerele condoleanțe din partea PC Pr. Protopop Ioan Negoiță, cu acordul căruia preoții parohiilor Protoieriei Sascut, precum și preotul paroh Bărăscu Marius-Gabriel, au sprijinit financiar și material familia în aceste momente grele. Pentru această tragedie, Protoieria Sascut a colectat suma de aprox. 7000 lei, din care o parte din sumă a fost folosită pentru pregătirile de înmormântare, iar altă parte vă fi direcționată pentru reconstrucția casei familiei Neculcea Petrică, distrusă de incendiu. De asemenea Primăria Parava prin d-ul primar Dediu Costel și credincioșii acestei parohii au sprijinit moral și financiar, ajutând de asemenea la buna organizarea acestei înhumării și a agapei ținută la casa de prăznuire a Parohiei Parava.

16177568_1636474769991365_3789187768111547931_o 16251630_1636474976658011_7866969382643269518_o 16252157_1636474839991358_4956339687837294818_o 16300038_1636474796658029_7447609231581426862_o 16300381_1636475289991313_520183717829632454_o 16402544_1636474893324686_7166178831902881967_o


În această iarnă care ne încearcă prin capriciile sale, preoții protoieriei noastre n-au uitat pe cei care au nevoie de sprijin și în acest sens mobilizându-se, au colectat produse alimentare pe care le-au donat bătrânilor de la Centrul Rezidențial Sfântul Ștefan cel Mare de la Hârja. Mulțumim pe această cale preoților din parohiile:Bălcuța, Conțești, Drăgușani, Orbeni I și II, Parava, Păncești (Sascut), Răcăciuni, Slobozia-Urechești, Urechești I și II, Valea-Seacă I și Valea-Seacă II, care au răspuns prezent apelului făcut, urmând ca pe parcursul următoarelor săptămâni și celelalte parohii din protoierie să organizeze astfel de colecte.

Arhiva evenimentelor (2010-2012)

Click pentru a va abona si a primi mail la fiecare postare noua

Alătură-te altor 17 urmăritori

Blog Stats

  • 112.527 vizitatori