În duminica Înfricoșătoarei Judecăți, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Slobozia Urechești, PC Protoiereu Ioan Negoiță a dat citire Deciziei Chiriarhale de numire a  PC Pr Rotaru Cătălin-Constantin în funcția de Paroh al amintitei parohii.

La eveniment au fost de față preoții din comuna Urechești, domnul Nicolae Talabă

primarul comunei Urechești și credincioși ai parohiei.

PC Protoiereu a transmis celor prezenți binecuvântări din partea IPS Ioachim și îndemnul de a fi o Biserică vie, lucrătoare în ogorul mântuirii, împreună cu noul lor păstor, iar noului paroh i-a indicat să aibă sufletul deschis spre doleanțele celor încredințați spre păstorire precum și multă răbdare și dăruire în lucrarea misionar-pastorală încredințată.