În duminica Înfricoșătoarei Judecăți, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Slobozia Urechești, PC Protoiereu Ioan Negoiță a dat citire Deciziei Chiriarhale de numire a PC Pr Rotaru Cătălin-Constantin în funcția de Paroh al amintitei parohii.
La eveniment au fost de față preoții din comuna Ure

chești, domnul Nicolae Talabă
primarul comunei Urechești și credincioși ai parohiei.
PC Protoiereu a transmis celor prezenți binecuvântări din partea IPS Ioachim și îndemnul de a fi o Biserică vie, lucrătoare în ogorul mântuirii, împreună cu noul lor păstor, iar noului paroh i-a indicat să aibă sufletul deschis spre doleanțele celor încredințați spre păstorire precum și multă răbdare și dăruire în lucrarea misionar-pastorală încredințată.

Reclame

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, duminică 17 decembrie începând cu orele 14.00, corurile „Melozii Romanului” și „Laudamus” ale Liceului Teologic Episcop Melchisedec, din Roman, a susținut câte un concert de colinde în localitățile : Tătărăști, Găiceana, Dealu-Morii și Podu-Turcului.
Manifestările au debutat în fiecare locație printr-un cuvânt al PC Protoiereu Ioan Negoiță care a transmis celor prezenți binecuvântări din partea IPS Ioachim și i-a îndemnat la punerea în practică a mesajului de pace transmis de cetele îngerești, la momentul în care omenirea primește cel mai mare dar din partea lui Dumnezeu: pe Însuși Fiul Său.
Sub bagheta PC Diac. Prof. Vlad Samoilă și a domnului Prof. Gheorghe Gozar și însoțiți de PC Pr Ionuț Amarinei- directorul liceului și de P Cuv. Andrei Ioniță, mare eclesiarh al Catedralei episcopale Sf. Parascheva din Roman, cele două coruri au interpretat în biserica „Sf. Treime” din Găiceana și pe scenele căminelor culturale din celelalte trei localități amintite, colinde din zestrea noastră națională, prin care au transmis auditoriului prezent (de la cele mai fragede vârste până la vârste înaintate), bucuria praznicului Nașterii Domnului, moment de importanță crucială în iconomia mântuirii noastre.
Bucuria duhovnicească adusă auditoriului a fost nemărginită, cei prezenți manifestându-și dorința ca și cu alte prilejuri, elevii romașcani să-i încânte prin prestațiile lor.

Preoții sascuteni în sinaxă preoțească la Roman

In data de 14 decembrie, la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, preoții din Protopopiatul Sascut s-au întâlnit în Sinaxă anuală slujind Sfânta Liturghie împreună cu Ierarhul lor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Întâlnirea în sinaxă liturgică a celor 70 de preoți sascuteni cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, în data de 14 decembrie, la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, a stat sub semnul unității care izvorăște din împărtășirea cu Trupul și Sângele Celui care s-a întrupat pentru ca toți să fie una după modelul unității lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tradiția slujirii anuale, în sinaxă, a preoților din cele șase protopopiate ale Eparhiei Romanului și Bacăului cu ierarhul lor, îl are ca inițiator pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim și are o multiplă motivație: așază în comuniune euharistică la același Prestol pe toți slujitorii altarelor din același protopopiat, reamintește pedagogic preoților de parohie gesturile ce însoțesc ritualul liturgic al slujbei în sobor, este momentul împreună slujirii cu ierarhul prin mâinile căruia aceștia au primit taina preoției și oferă prilejul împărtășirii din același Potir cu el. Toată această motivație duce cu mintea la ideea de unitate liturgică, teologică, administrativă și duhovnicească, fiind un preambul al tematicii pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit-o pentru anul 2018 „Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918”.

Sascutul este unul dintre cele șase protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, fiind înființat în anul 2010, la 1 aprilie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care a încredințat administrarea patrimoniului cultural-religios al acestei unități administrative, părintelui Ic. Stavr. Ioan Negoiță. Acest protopopiat dinamic, cu preoți destoinici și implicați în viața socială a comunităților încredințate spre păstorire de către Ierarh, se află sub patronajul spiritual al Sfântului Antipa de la Calapodești-ocrotitorul Eparhiei Romanului și Bacăului, iar ca emblemă cultural-ecleziastică a profilului activităților locale, are personalitatea episcopului de vrednică aducere aminte, Teodosie Atanasiu.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt preoților și credincioșilor prezenți referindu-se la motivația împreună slujirii Sale în sfântul Chivot mușatin cu preoții din acest protopopiat:

Dincolo de motivația liturgică a acestei întâlniri, astăzi slujim împreună în sinaxă motivați de tematica specifică anului comemorativ și omagial stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Această tematică a fost implementată în protopopiate și parohii, cele mai multe dintre activitățile cultural-misionare desfășurându-se pe această direcție. Anul aceasta a fost dedicat mărturisitorilor credinței creștine în timpul prigoanei comuniste, iar noi, prin manifestările culturale organizate în eparhie am omagiat viața și jertfa lor oferită lui Dumnezeu. Totodată a fost anul omagial al iconarilor care au așezat pe fresca bisericii cerul lui Dumnezeu cu sfinții și evenimentele mântuitoare din istoria creștinătății, care pentru noi sunt popasuri duhovnicești în urcușul nostru prin cunoaștere spre asemănarea cu Dumnezeu. Pe această cale felicităm pe toți cei care s-au implicat prin activitatea lor pentru a pune în evidență aceste valori ale patrimoniului cultural al Ortodoxiei românești. Prin sinaxa de astăzi noi încercăm să mărturisim credința cea una în Hristos Domnul și să arătăm că prin viețuirea și activitatea noastră suntem icoane ale prezenței lui Dumnezeu în lume.
Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat faptul că în slujirea de astăzi vor fi înălțate rugăciuni pentru pomenirea Majestății Sale Regele Mihai I al României, trecut în veșnicie în data de 5 decembrie:

Pentru faptul că zilele acestea în țara noastră este un eveniment cu totul aparte, fiind consacrate trei zile de doliu național, de compasiune și de reamintire, în sinaxa de astăzi vom înălța rugăciuni pentru Regele Mihai I al României, care pentru noi este un simbol național.
Înainte de momentul culminant al acestei întâlniri -împărtășirea din același Potir euharistic- Chiriarul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a citit rugăciunile de dezlegare pentru cei 70 de preoți sascuteni, arătând prin aceasta purtarea de grijă părintească față de slujitorii din partea de Sud-Est a Eparhiei.

La finalul Sfintei Liturghii a fost evidențiată activitatea pastorală a unor preoți din Protopopiatul Sascut, Înaltpreasfinția Sa oferindu-le distincții de vrednicie și titlul de iconom stavrofor pentru implicarea în activitatea de inventariere a patrimoniului bisericilor din Protopopiatul Sascut.

Părintele Ioan Negoiță, protopop de Sascut, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru faptul că a slujit alături de preoții sascuteni în catedrala arhiepiscopală și a motivat propunerea de a oferi distinciția de iconom stavrofor preoților care s-au implicat în activitatea de inventariere a patrimoniului ecleziastic din Protopopiatul Sascut.

Evanghelia care s-a citit astăzi m-a făcut să meditez la misiunea preoțească împlinită de noi gândindu-mă dacă suntem vrednici de misiunea încredințată. Preoții din acest protopopiat sunt vrednici, își fac datoria așa cum le cer sfintele canoane și sunt în ascultare chiriarhală. Cu această sinaxă se încheie procesul de inventariere la nivelul protopopiatului nostru, iar munca pe care au depus-o preoții din aceste comisii ne-au determinat să le răsplătim efortul oferindu-le aceste disticții prin mâna Înaltpreasfinției voastre. Mulțumindu-Vă pentru grija pe care ne-o purtați, rugăm pe Hristos Domnul să Vă dăruiască sănătate și putere pentu a nă călăuzi pe calea mântuirii.
Între preoții cărora li s-au înmânat aceste distincții amintim pe Arsâne Ionuț, Muchie Dominte Marian, Racoviți Marin, Abageru Vasile, Apetrei Ionuț Liviu, Apostu Ioan, Corobană Ionuț, Dumbravă-Maftei Daniel, Nădejde George Daniel, Popa Adi-Cătălin, Stratulat Claudiu și Toma Constantin.

În cuvântul de încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre importanța conservării patrimoniului bisericesc lăsat moștenire de înaintași și a felicitat pe preoții sascuteni pentru implicarea în activitatea misionară desfășurată în parohii.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Diaconia” al Catedralei arhiepiscopale.

Astfel, astăzi 5 decembrie, preoții din Cercul Pastoral Nr. 6 „Preot Enache Herescuˮ s-au reunit la biserica Sf. Ier. Nicolae din Parohia Glăvănești, unde sub coordonarea PC Protoiereu Ioan Negoiță au săvârșit slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu, la slujbă participând credincioși din parohia gazdă.
În cuvântul adresat celor prezenți, PC Protoiereu a transmis binecuvântări din partea IPS Ioachim, și a mulțumit enoriașilor acestei parohii pentru generozitatea pe care au manifestat-o cu ocazia unei colecte organizată la nivelul protoieriei în această toamnă pentru susținerea Așezământului Sf. Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, de la Hârja și a grădiniței Fundației Melchisedec, de la Roman.
S-a continuat și astăzi colecta pentru sprijinirea elevului Antonovici Gabriel-Roberto.

Astfel, sub protia PC Protoiereu Ioan Negoiță, un sobor de preoți a oficiat slujba Utreniei, a Acatistului Sf. Ier. Nicolae și a Sf. Liturghii, după care, în cuvântul rostit, PC Protoiereu a transmis binecuvântări din partea IPS Ioachim, precum și mesajul ierarhului nostru dedicate zilei de 1 decembrie, îndemnându-I pe cei prezenți la unitate în Hristos spre binele și mântuirea tuturor.
Cu această ocazie s-a făcut pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii precum și slujba de mulțumire pentru binefacerile primate de la Dumnezeu.
În încheiere, PC Pr Paroh Cătălin-Adi Popa a mulțumit părintelui protoiereu, preoților și credincioșilor prezenți pentru clipele de înaltă trăire în comuniune duhovnicească.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, în Protoieria Sascut în această perioadă se desfășoară o serie de întâlniri ale preoților în cadrul celor 6 cercuri pastorale, în scopul sublinierii importanței acestei etape liturgice din anul bisericesc în iconomia mântuirii și a conștientizării credincioșilor asupra unei pregătiri duhovnicești adecvată, în perspectiva serbării praznicului Nașterii Domnului așa cum se cuvine.
Întâlnirile constau în slujba Aghiazmei și a Tainei Sfântului Maslu, după care urmează un cuvânt de învățătură.
Cu această ocazie s-a inițiat și efectuarea unei colecte pentru acordarea unui sprijin financiar elevului bolnav Antonovici Roberto-Gabriel, din comuna Orbeni.
Astfel, duminică după-amiază începând cu ora 16.00, la biserica Înălțarea Domnului din Parohia Pradaiș, sub protia PC Protoiereu Ioan Negoiță, preoții Cercului Pastoral Nr. 4 „Sf Antipa de la Calapodeștiˮ, responsabil PC Pr Iftenie Mihăiță, au oficiat slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu.
Luni, 4 decembrie, preoții Cercului Pastoral Nr.1 „Episcop Teodosie Atanasiuˮ, s-au reunit la biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Slobozia-Urechești, unde de asemenea a fost săvârșită slujba Aghiazmei și a Tainei Sf. Maslu.
La ambele întruniri, a vorbit PC Protoiereu Ioan Negoiță care a transmis celor prezenți binecuvântările IPS Ioachim, iar în cuvântul de învățătură a reiterat importanța comuniunii în Hristos prin ierarhul locului și modul de pregătire duhovnicească a fiecărui credincios în vederea întâmpinării praznicului Nașterii Domnului cum se cuvine unor adevărați creștini.

Cu aleasă evlavie și bucurie duhovnicească, în Protoieria Sascut și-au serbat hramul patru biserici, aparținând parohiilor Slobozia Stănișești, Slobozia Bacău II, Meleșcani – Dealu Morii și Căbești.
Cu acest prilej în Parohia Slobozia Stănișești, s-a săvârșit în sobor, sub protia PC Pr. Protopop Ioan Negoiță, după Sf. Liturghie si slujba aghesmei pentru binecuvântarea lucrărilor executate până în prezent la ansamblul așezământului social-filantropic din incinta curții bisericii parohiale, care cuprinde casa praznicală și o capelă mortuară, urmând ca la finalizarea lucrărilor sa fie oficiată slujba de sfințire de către IPS Ioachim Arhiepiscopul romanului și Bacăului.
De asemenea, cu înalta binecuvântare a ÎPS Părinte Ioachim, credincioșii Parohiei Meleșcani, care au fost prezenții la hramul bisericii parohiale și al satului, s-au putut închina la vesmântul Sf. Cuvioase Parascheva, de la Parohia Fruntești – Protopopiatul Bacău.
În toate aceste biserici care o au ca ocrotitoare pe Maica Domnului s-au săvârșit slujbe de mulțumire pentru binefăcătorii și credincioșii în viață, precum și de pomenire a preoților slujitori și a ctitorilor trecuți în veșnicie.

În data de 20 noiembrie a.c. o delegație a Protoieriei Sascut, a însoțit elevi si cadre didactice, împreuna cu domnul Paris Alin Mihai director al Liceului J.M.Elias din Sascut, in orasul Cahul din Basarabia pentru a participa la activitățile cultural-literare desfășurate in cadrul întâlnirilor Asociatiei Astra – Despărțământul Cahul. La aceste activitati, care s-au desfășurat in cadrul Liceului Ion Creangă din Cahul, au participat elevi și profesori din localitățile: Cahul, Satul Nou -Ucraina, Hunedoara, Sascut -Bacău și Tulcea. Elevii Liceului J.M.Elias din Sascut, coordonați de doamna Bostănescu Irina, profesor de Limba și literatura română, alături de doamnele profesoare Cerbu Gabriela și Stanciu Carmen au fost premiați la concursul de inteligență literară:”Operele de certă valoare și numele care au plăsmuit aceste opere dăinute prin secole”. Pr. Abageru Vasile, secretar Protoieria Sascut.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, o delegație a Protoieriei Sascut, compusă din: PC Protoiereu Ioan Negoiță, PC Pr. Vasile Abageru- secretar al protoieriei, PC Pr. Gabriel-Ciprian Albu- asistent social și PC Constantin-Virgil Rusu de la Parohia Cornățel, s-a deplasat în zilele de 13-14 nov. în Republica Moldova unde au făcut o donație de carte românească.
Cartea donată (2.714 volume) Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost distribuită Gimnaziului A. Mateevici din comuna Manta, Raionul Cahul (unde profesor de religie este PC Pr. Iulian Budescu- vicar eparhial) și Bibliotecii Comunale din aceeași localitate, a fost colectată prin intermediul Fundației Melchisedec a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și provine în special din donațiile făcute de elevi din zona Romanului.
Cu acest prilej, delegația a făcut o vizită de lucru la Direcția de Învățământ Cahul, unde s-au purtat discuții cu dl Avram Micinschi- directorul general al direcției și dl Valeriu Baban- director general adjunct, privind colaborarea pe mai departe între Protoieria Sascut și Direcția de Învățământ Cahul, în vederea îmbunătățirii metodelor și condițiilor de predare a religiei în școlile arondate acestei direcții de învățământ, căreia i-a fost donat un număr de 200 manuale de religie pentru clasa a-V-a.
Delegația protoieriei noastre a avut o întâlnire și cu doamna Anca Corfu- consulul general al României la Cahul, cu care s-a discutat pe tema întăririi legăturilor frățești între românii de pe cele două maluri ale Prutului, după care a vizitat șantierul noului teatru din Cahul- director dl Gheorghe Mândru (construcție ce se realizează cu sprijinul guvernului român), la a cărui punere a pietrei de temelie, a participat și un sobor de preoți ai Protoieriei Sascut.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, joi 9 nov. 2017, preoții și profesorii de religie din cuprinsul Protoieriei Sascut, s-au reunit la biserica „Adormirea Maicii Domnuluiˮ din Parohia Păncești, delegat al IPS Ioachim fiind PC Pr. Alexandru Zamfir, consilier administrativ Centrul Eparhial Roman, la eveniment fiind prezent și un grup de profesori de religie din Episcopia Basarabiei de Sud sub coordonarea PC Pr. Iulian Budescu vicar al acestei episcopii, a PC Pr. Gheorghe Untilă protoiereu de Cahul și a domnului Valeriu Baban, director general adjunct al Direcției de Învățământ Cahul și responsabil pe linia de religie la nivelul direcției și PC Pr. Adrian Alexandrescu, inspector de religie la ISJ Bacău.
Au fost prezentate două referate: „Preoți din cuprinsul Protoieriei Sascut prigoniți de regimul comunistˮ- în contextul Anului Omagial al Patriarhului Justinian și al victimelor comunismului, susținut de PC Pr. Dorin-Albu Moise de la Parohia Podu-Turclui II și „Abordări inter și transdisciplinare în predarea religieiˮ, susținut de PC Pr. Miron Ionuț-Constantin paroh al Parohiei Conțești și profesor titular de religie la Școala Gimnazială Sascut.
În primul referat a fost subliniate încercările la care a fost supusă Biserica în timpul regimului comunist și implicit slujitorii Ei, între care s-au numărat și preoți din cuprinsul protoieriei noastre.
„…Anii regimului comunist, în care s-a dorit parcă o estompare a credinței și a sfințeniei acestui neam ancorat în Hristos de 2000 de ani, au obținut efectul invers a ceea ce se dorea: a oferit Bisericii Ortodoxe Române un șirag fără margini de martiri. O enciclopedie de câteva mii de pagini nu ar fi îndeajuns pentru a reda jertfa acestor mucenici ai credinței românești: preoți, avocați, filozofi, doctori, agricultori care au plătit cu viața lor și a familiilor lor pentru ca noi astăzi să ne putem pleca genunchii la slujba Sfintei Liturghii.
Preoţii din mediul rural au suportat în egala măsură teroarea comunistă, alături de ierarhi şi călugări, încadraţi în clasa chiaburilor, au fost arestaţi , bătuţi în cadrul campaniilor successive de colectivizare. Supuşi excesului de zel al activiştilor de partid sau securiştilor recrutaţi din rândurile evreilor, ungurilor, lipovenilor, ţiganilor sau prostimea din comunităţi, au suferit cele mai diversificate abuzuri, le-au fost rechizitionate bisericile şi casele parohiale, confiscate terenurile parohiilor, confiscate icoane şi odoare sfinte de pret. Însă refuzul preoţilor de a deveni “turnători” cât şi opoziţia Patriarhului ca în Biserică să se manifeste dictatura preoţilor membri de partid, i-a facut pe comunişti să sporească metodele de constrângere şi reeducare, de la arhicunoscuta supraveghere cu microfoane în locuinţe şi birouri cât şi ascultarea telefoanelor, până la lipsirea de libertate, închiderea în beciurile primariilor sau a altor instituţii controlate de stat, bătăile interminabile, înfometarea, privarea de asistenta medicală, condamnari nejuste, munca silnică, deportări etc. Cu toate acestea preoţii au refuzat sprijinirea colectivizării. Mitropolitul Balan spunea în martie 1950 că “ Biserica şi slujitorii săi se îngrijesc numai de mântuirea sufletească a credincioşilor. Dacă colhozurile pot avea un rol în mântuirea sufletească, rămâne de văzut”
Au fost evocate personalitățile preoților:
Petre Focșăneanu, care a slujit în satele Sârbi, Dănceni, Podu-Turcului, arestat în 1948, eliberat pentru o scurtă perioadă în 1949, rearestat în același an și plecat la Domnul în anul 1953, în penitenciarul de la Gherla, la vârsta de 39 de ani.
Ioan Ichim, slujitor la Parohia Dealu-Morii, arestat în 1948 și eliberat în anul 1953, arestat din nou în 1959 și eliberat în 1960.
Pâslaru Gheorghe, din Pîncești, mort în penitenciarul din Aiud în 1962 la vârsta de 48 de ani.
Străistaru Alexie, slujitor la Parohia Sascut, condamnat la 3 ani închisoare pentru uneltire împotriva orânduirii comuniste.
Berza Eugen, fost student la Academia Comercială și unul din capii unei revolte studențești în 1948, condamnat la 20 de ani de închisoare, pe care i-a și executat. După eliberare a absolvit facultatea de teologie și a slujit ca preot în mai multe parohii între care și Păncești-Sascut (1982-1985), întrucât era mutat din 3 în 3 ani în altă parohie, de către organele de securitate, pentru a nu crea celule de rezistență anticomunistă.
Al doilea referat a nuanțat legătura interdisciplinară pe care obiectul religie trebuie să o stabilească cu celelalte discipline de studiu în școli, ținând cont de schimbarea modului de abordare a studiului fiecărei discipline, nefăcând abstracție de rolul avut de fiecare în parte în formarea morală și profesională a omului: „dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a învăța. Astfel putem observa că ne îndreptăm spre o revoluție în educație; rolul actual al profesorului, acela de intermediar al cunoașterii, își pierde mult din pregnanță. Învățarea este orientată către persoana, permitând elevilor să-și aleagă conținutul și instrumentele corespunzătoare propriilor interese. În sistemul tradiţional, conţinutul programelor şcolare a fost conceput în aşa fel încât să asigure o independenţă relativ accentuată a unor discipline faţă de altele.
Elevii formaţi într-un astfel de sistem asimilează fragmentat informaţiile furnizate, le percep ca pe grupuri de elemente izolate, nu sunt întotdeauna capabili de a lega ansamblurile de cunoştinţe asemenea unui puzzle, pentru a-şi forma o imagine cuprinzătoare asupra realităţii. Se limitează la o cunoaştere statică a universului înconjurător, ceea ce exploatează insuficient şi simplist marea varietate a legăturilor şi interacţiunilor dintre elemente şi fenomene şi intra oarecum în contradicţie cu caracterul dinamic al acestora. Spre deosebire de metodele clasice, abordarile inter si transdisciplinare pornesc de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu reprezintă un domeniu închis, prin urmare este necesară exploatarea şi punerea în evidenţă a legăturilor dintre variatele disciplineˮ.
Întâlnirea preoților și profesorilor de religie s-a gândit a fi o apropiere între cele două activități pastoral-misionară și didactică, ținând cont de faptul că nu se poate vorbi de atingerea scopului orei de religie fără prezența preotului în școală, iar Biserica nu poate face abstracție de modul cum se formează ca fii duhovnicești enoriașii de mâine ai parohiilor.

Arhiva evenimentelor (2010-2012)

Click pentru a va abona si a primi mail la fiecare postare noua

Alătură-te altor 17 urmăritori

Blog Stats

  • 110.373 vizitatori
Reclame